Vés al contingut
Si us plau, espereu...
Caixalmassora
27 Dec, 2022

La Nostra Entitat

DENOMINACIÓ

CAIXA RURAL SAN JOSÉ D'ALMASSORA, S. COOP. DE CRÈDIT V.

PERSONALITAT JURÍDICA "FORMA"

Cooperativa de Crèdit.

OBJECTE SOCIAL

Realització de tota classe d'operacions actives, passives i de serveis comuns a les entitats financeres que integren el SISTEMA FINANCER ESPANYOL, amb atenció preferent a les necessitats financeres dels seus socis.

DOMICILI SOCIAL

El domicili social està establit a ALMASSORA (Castelló),Carrer Trinidad,20

INSCRIPCIONS

Registre de Cooperatives de la Generalitat Valenciana número CV-5||Registre Especial de Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana número 8, CAIXA QUALIFICADA inscrita en el Banc d'Espanya amb el codi d'entitat financera número 3130, i en el Registre Mercantil de Castelló al tom 505, llibre 72, Secció 8, foli 160, Fulla CS-2006.

N.I.F.:    F-12013280

TELÈFON:  964 560 003

FAX:  964 550 248

WEB: http://www.caixalmassora.com

SOCIS QUE LA COMPONEN

1. Persones físiques.

2. Societats cooperatives.

3. Altres persones jurídiques.

 ÒGANS SOCIALS

1. Assemblea General.

ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ

1. Consell Rector: 

   PRESIDENT Sr. MIGUEL ROBERTO SERRA ESCORIHUELA - (no executiu)
   VICE-PDTE. Sra. PILAR SIMÓ SERRA - (no executiu)
   SECRETARI Sr. MANUEL CLARAMONTE BORILLO - (no executiu)
   VOCAL 1r Sr. HIPÓLITO GUINOT CHABRERA - (no executiu)
   VOCAL 2n Sr. JOSÉ SALVADOR ROVIRA BENAJES - (no executiu)
   VOCAL 3r Sra. SILVIA SIMÓ ARTERO - (no executiu)
   VOCAL 4t Sr. PASCUAL SORIANO SERRA - (no executiu)
   VOCAL 5é Sra. ROSA ISABEL BERNAT MATUTANO - (no executiu)

   COMISION DE RECURSOS: Sr. MANUEL GIL CASTILLO, Sr. JULIÁN MARÍN ADSUARA - (no executiu)

2. Suplents:

    Sr. VICENTE MARCO FONTE - (no executiu)
    Sra. ELENA BELTRÁN SERRANO - (no executiu)

3. Directora General:

     Donya MARIAN LLOP PUERTO

Els nomenaments de membres del Consell Rector i directora general o assimilats s'han adoptat amb informe favorable del comité de nomenaments i remuneracions.

TRETS A DESTACAR

1. Especialització en el sector primari, sent la primera Entitat per quota de mercat en el seu àmbit d'actuació.
2. Diversificació del negoci cap a economies domèstiques, agricultura, professionals liberals i Pimes.
3. Implantació de banca universal com a continuació a la diversificació, que ha permés a la Caixa en aquests últims anys obtindre una presència molt destacada en tots els sectors.
4. La joventut i professionalitat dels seus empleats, és el seu principal Actiu i la base sobre la qual s'ha consolidat el seu fort creixement al llarg de l'última dècada.