Vés al contingut
Si us plau, espereu...

Informe Fons d'Inversió

  • Informació del Sector sobre evolució del patrimoni, rendibilitats, famílies, participes, subscripcions i reembossaments, així com el nombre de fons i posició de la nostra Gestora Gescooperativo dins d'aquest.

  • Evolució dels Fons del Grup respecte a patrimoni, número de participes i rànquing.

  • Principals notícies relacionades amb el Sector, tant resultats, legislació, valoracions, mercats, CNMV, INVERCO, etc.

  • Cartera Model Teòrica per a diferents nivells d'aversió al risc: Conservadora, Prudent, Moderada i Decidida.

  • Fons d'Inversió en procés de definició o de comercialització en el Grup.

Fons d'Inversió