Vés al contingut
Si us plau, espereu...
UNE 19601
30 May, 2023

Certificat UNE 19601

El certificat UNE 19601 és un reconeixement atorgat a les organitzacions que compleixen amb els requisits de la norma UNE 19601:2017. Aquesta norma estableix els alineaments per a establir, implementar, mantindre i millorar un sistema de gestió de compliance penal en una organització. El certificat UNE 19601 demostra que l'organització té un enfocament estructurat i efectiu per a previndre, detectar i gestionar riscos penals.

Per a obtindre el certificat, l'organització ha de demostrar el compliment dels requisits de la norma, incloent-hi la identificació dels riscos penals, la implementació de polítiques i procediments de compliment, la formació i comunicació interna, la supervisió i seguiment del compliment, així com l'avaluació i millora contínua del sistema.

El certificat UNE 19601 brinda confiança als grups d'interés de l'organització, com a clients, proveïdors i autoritats, que l'organització té un compromís seriós amb el compliment legal i ètic. A més, ajuda a mitigar els riscos de sancions legals, danys reputacionales i pèrdua de confiança en el mercat. És un suport important per a demostrar el compromís de l'organització amb la prevenció del delicte i la gestió del compliment penal de manera efectiva.

Caixalmassora, després de passar una rigorosa auditoria ha obtingut satisfactòriament la renovació del certificat UNE 19601.