Vés al contingut
Si us plau, espereu...
terratremol en Marroc
12 Sep, 2023

AJUDA TERRATRÉMOL MARROC: COL·LABORACIÓ AMB CARITAS ESPAÑOLA I CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Amb la finalitat de col·laborar en les labors humanitàries amb CARITAS i CRUZ ROJA  recordem els comptes on es poden enviar els donatius.

L'objectiu principal de l'ajuda  humanitària serà la de secundar i donar la màxima cobertura a les necessitats de la població més necessitada.

CARITAS ESPAÑOLA

C/C: ES69 0198 0500 80 2041567120 - Concepte de l'ingrés: "Ayuda Terremoto Marruecos"

Código BIZUM: 04963

Respecte a la sol·licitud del certificat de desgravació fiscal , podran dirigir aquesta sol·licitud a la direcció d'email [email protected], amb les seues dades personals (nom i cognoms, adreça completa i NIF).

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

C/C : ES86 0198 0500 80 2022053421 - Concepte transferència: "Ayuda Terremoto Marruecos"

Código BIZUM : 02727

Respecte a la sol·licitud del certificat de desgravació fiscal, podran dirigir aquesta sol·licitud a l'adreça de correu [email protected], amb la informació recollida en el fitxer excel adjunt, amb les dades necessàries per a facilitar-los el corresponent certificat.