Vés al contingut
Si us plau, espereu...
Daños eléctricos
21 Mar, 2024

Els danys elèctrics en les Assegurances de Llar

Qui no ha arribat a casa i s'ha trobat amb què la seua televisió, frigorífic o llavadora ha deixat de funcionar? Després de superar eixe xicotet enuig, l'habitual és agafar el telèfon i donar part a la companyia d'assegurances. Però… Sorpresa! La teua companyia d'assegurances et comunica que el sinistre ha sigut rebutjat. Per què em passen a mi aquestes coses?, et preguntes.

Els danys elèctrics són desperfectes que pot patir un habitatge i els elements que es troben en ella causats per corrents anormals, curtcircuits, la pròpia combustió o causes inherents al seu funcionament que tinguen el seu origen en fallades de l'electricitat o la caiguda d'un llamp, encara que no es produïsca un incendi. En les llars han anat adquirint cada vegada major importància, i en l'actualitat són la tercera causa de sinistralitat en les Assegurances de Llar. Això es deu, entre altres coses, al fet que cada vegada tenim més tecnologia en casa.

Aquesta cobertura compta amb uns certs límits –per exemple, pel que fa al màxim de la indemnització– i exclusions –com l'antiguitat d'un aparell o el seu valor–. Normalment queda fora de la garantia qualsevol aparell elèctric i/o electrònic amb una antiguitat superior a deu anys i els equips informàtics que superen els cinc anys.
Lamentablement, les companyies d'assegurances han anat comprovant com, en els últims anys, l'intent de frau referent a aquesta garantia ha anat augmentant considerablement.

La pròpia antiguitat i les hores de funcionament són circumstàncies que afavoreixen l'aparició d'avaries pròpies de l'aparell que res tenen a veure amb les cobertures que solen oferir les asseguradores en els Assegurances multirisc de Llar per a la garantia de danys elèctrics, si bé, unes vegades per desconeixement i altres vegades pel simple  fet del “veuré si cola” intentem que la nostra assegurança assumisca el cost de la reparació, o fins i tot de la reposició d'aparell danyat.

Què tenen en compte els perits per a determinar si hi ha danys elèctrics?

En els últims anys les asseguradores s'han vist en l'obligació de contractar els serveis de perits experts i reparadors especialistes en la verificació de danys elèctrics, que comproven si l'origen dels danys prové de corrents anormals, alteració elèctrica, curtcircuit, pròpia combustió de l'aparell degut a l'ús, o desgast normal d'aquest, perquè hem de tindre en compte que la major part dels sistemes elèctrics estan dotats de mesures de seguretat per a evitar curtcircuits i descàrregues elèctriques.

Quins factors tenen en compte perits i reparadors a l'hora d'emetre un informe que serà determinant perquè la companyia d'assegurances decidisca abonar o rebutjar un sinistre? Des d'Assegurances  RGA resumim els principals:

  • Si hi ha hagut una tempesta elèctrica
  • Si hi ha hagut sobretensió en la xarxa
  • Si hi ha diversos aparells afectats en la mateixa xarxa
  • Si hi ha hagut danys a habitatges o comerços confrontants
  • Si s'ha obert una incidència en la companyia subministradora d'electricitat
  • Si ha intervingut un element alié (per exemple, si se sap que una retroexcavadora en excavació ha trencat el cable).

Contractar una Assegurança de Llar és molt recomanable. Existeixen diferents modalitats de pòlissa en funció de què es vol protegir, encara que cal tindre en compte que a l'hora de contractar una assegurança és important que cobrisca la major part dels imprevistos o sinistres que puguen ocórrer en el teu habitatge, com són els danys elèctrics.

Informació del Blog Segurs RGA. Pots llegir la notícia completa i moltes més del teu interés en aquest enllaç.

Etiquetes