Pasar al contenido principal
Espere, por favor...

LES CAPELLETES CERÀMIQUES AL CARRER. LAS CAPILLAS CERÁMICAS EN LA CALLE. ALMASSORA. P. GARCIA i PASCUAL 2018

 

 

Descarga en formato PDF

Autor: Primitiu Garcia i Pascual

 

LES CAPELLETES CERÀMIQUES AL CARRER. Art i devoció a Almassora.

LAS CAPILLAS CERÁMICAS EN LA CALLE. Arte y devoción en Almassora.

Primitiu Garcia i Pascual.

© de les fotografi es, els seus autors.

EDICIÓ A CÀRREC DE CAIXALMASSORA.

ISBN 978-84-09-07711-3

Dep. Legal: CS-1254-2018

Impressió: Imprenta Algrafi c, Almassora (Castelló).

Portada: Pou o sénia de santa Quitèria. – Pozo o cenia de santa Quitèria.